اهم

از كنارم رد مي شود و با خود سخن مي گويد

از خَم ابرو تا صدایِ غرشِ ديشبِ آسمان

_ مهم تر بگو

*بازار اَهَم سردْ است و جانَم بر لب

_ پس بگو

* پُر واهمه ای بی همه

* پُر دغدغه ای بی دقيقه

* پُر ثوابی جامانده از صواب

* پُر سودايی ، بر تور صيد روزگار

_ دادْ را دادْ بزن

* نيشخندی كه زهرآگين می كند ناله ام را‌ ؟!

_ دادْ نزن

_ بگو ... آرام بگو

* از چه ... ؟!

_ از هر چه !

* باشَد .. هر چه كه باشد ، باشد ؟!

_ باشد...

* می گويم

* از صَبرِ صبور ، كه نامَش بيالودم

* از سير سَمير ، كه بويش بيازُردم

* از سودِ خَمودْ ، كه بازَش كَمْ آوَردم

* بگويم ؟!

_ بگو

* از جورِ جفا ، كه خاكَش سيَه كردَم

* از جيرِ جَبير ، كه دوختم ،‌ تنَم پوشيد

* اما

* روحَم نجوييدش

* از كوهِ كبير ، كه سَخْتَش بِپيچيدَم

* اما

* پايم نَپوييدش

* از نورِ نبی ، كه جانَم به جو پيوست

* اما

* جانَم نِكوهيدَش

* از قولِ قوی كه جامَمْ پُر از مُو كرد

* اما

* كامَمْ پريشانَش

* از انديشه یِ انجام ، كه دَستَم صفا می كَرد

* اما

* فِكرم فُكاهيدَش

* هان بگويم هان ؟!

_ بسْ بر من

_ تو را خوب فهميدم

_ بجُنْبی بر زمان ، لختی بيايی ،‌ جا نمي مانی !!

_ سختی تو را بايد !

_ دانَم به جان كندیُ و نانَت به دام آيد

_ اما

_ تو را نانی بُوَد جانا كه جان را از تنت كندی

_ بسْ است خوابت

_ به بيداری ، بِبايَد تا بياسايی

* كجا ؟

_ بر خاكی كَز تَنَتْ آيد

_ به خاك آسا

* به چشمَمْ

_ از كه آغازی ؟!

* بنازم بر خدا ، آغاز او

* پايان ، خودش كارا

* الآ يا ايها الساقي

* ادر كاسا ونا ولها

* كه عشق آسان نمود اول

* ولي افتاد مشكل ها

چهارشنبه

29/1/86

ساعت 21

 

 

/ 52 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آناهيتا

سللام منم جلسه ی نقد و بررسی می خوام

دوره گرد آواره

سلام. به توصيه دوست عزيزی اينجا اومدم. شعر روان و زيبايی بود. منتها من هرچی تلاش کردم چيزی ازش نفهميدم. البته ببخشيد که رک گفتما. با دوره گرد آواره هم همسفر بشيد. در پناه خدای آواره ها

...!

سلام.اين موسيقيه خيلی قشنگه .خيلی زياد. يه سوال:شما همون بنت الهدی صدر فرهنگی هستين؟؟همون فرهنگ منطقه ۱ ؟؟؟

آناهيتا

سلام......خوبی؟من بدون کيف پول ميرم اينورو اونورها زودی جلسه بزار

محدثه

عطيه راست م يگفت که احتياج به توضيح دادن داشت و اين جوری خودشون رو مهمون کردند!!!

عمو وزن عمو

ته هاش قشنگه

عمو وزن عمو

كدخداي ده كه سرخ ابي شود واي بران وب لاگ نميدونم چه ميشود فوق قافيه