برای رسیدن پاییز بی‌قرارم

برای رسیدن پاییز بی قرارم

برای رسیدن پاییز بی‌قرارم

بیاید

ببارد

کمی هوا را به فکر فرو ببرد

بنازد

برقصد

و من کمی تازه شوم

و تا سرانگشتان باد قامت بکشم

مثل عطر شب‌بوهای مست

در تلمس انگشتان دوست...

 

/ 1 نظر / 59 بازدید
سيد محسن

به نام حضرت دوست ياد باد آن روزگاران ياد باد التماس دعا خانوم صدر در پناه حضرت دوست