فوق العاده... فوق العاده ...

 

خدا ما رو نيافريده كه عبادتش كنيم

اصلا نماز نخون... به نماز تو چه نياز داره خدا

اون خداي خوشگلي كه تو رو واسه خودت آفريده

اون خداي نازنيني كه تو رو مي خواد ، عاشقته...

والله پاشي بري اون ور يه چيز ديگه مي خواي ها

به خودش قسم كه خيلي بزرگه و موندم توي اين صبر عظيمش اون خدا اوني نيست كه ما مي گيم

به خدا بريم اون ور اصلمون بيدار ميشه

هي نگو من بهشت خدا رو مي خوام

باور كن بهت مي ده اگه تو بخواي

ولي تو بهشت رو بدون خدا مي خواي چي كار

مي دوني چي مي گم

ببين

به خدا

به خودش قسم اون خداي بزرگ يه چيز ديگه است

يه ذره فكر كن

به همه كهكشان ها به تمام مقدسات ، خدا خيلي خوبه و بزرگه

چرا ما افتاديم به جون زندگي

داريم با خودمون چي كار مي كنيم

اي خدا

...

خدا

 

/ 0 نظر / 6 بازدید