باز هم در آغوش ياس ...

5yvykwl.jpg

 

مادرم ... درود

فآطمه جان

مادرِ غريب من !

مادر ، اين روزها ما را چه مي شود كه راضي به پستي و خويشيم!!

مادر...

فآطمه... فآطمه... فآطمه جان ...

ستاره ها بعد از اين كه ماه دزديده شد ، آسمان را در شب سياه نيلي كرده اند و سياهي نمي گذارد تا رنگ ها را خوب تشخيص دهم ...

چشمانم كم سو  و تار شده اند !

مادرم ...

فآطمه... فآطمه... فآطمه جان ...

تلخانه و زهر مي نوشم بر تل خانه ي سوخته ات مادر!

به خدايت شكواييه بردم از آتش اين دنيا كه مي پزد خاك خام گل شده را و مي سوزدش و لعابي تازه بر آن مي كشد...

مادر ، اگر لعاب بخورد چه كسي نجاتش مي دهد ...؟! مادرم ...

فآطمه... فآطمه... فآطمه جان

ياس اگر مهربان نبود ... كه نيلوفري نمي شد...

...

فآطمه... فآطمه... فآطمه جانم

...

فآطمه جانم ...

.....

/ 3 نظر / 14 بازدید
At

اين دوتا شعر دقيق نقض هم هستن اما من جفتشونو دوست دارم اصلا واسم معنا دارن چرا عطيه ؟ يا علي تاريخ : ۱۳۸۵/۱۰/۲۲ نويسنده : بتيٍ عطي نبسته ام به كس دل نبسته كس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها رها من //////////////////////////////////// مخمور جام عشقم ساقي بده شرابي پر كن قدح كه بي مي مجلس ندارد آبي وصف رخ چو ماهش در پرده راست يا بد مطرب بزن نوايي ساقي بده شرابي علي علي يا علي +++++++++++++++++++++++++ شايد اين روزها همه بايد دلشان بگيرد يادته يه پست گذاشتم كه دلمان مي گيرد 4 هفته اون پست موند و من هنوز دلم گذشت با وجود اينكه يك ماه از اون نوشته مي گذره اين نيز مي گذرد كاش ديروز واست كامنت ميذاشتم اونوقت مي گفتم: شايد اين جمعه بيايد شايد ... پرده از چهره گشايد شايد ... يا علي ++++++++++++++++++++++++++++++ نظرات را می بنديم ! التماس دعا !

At

شايد اين روزها همه بايد دلشان بگيرد يادته يه پست گذاشتم كه دلمان مي گيرد 4 هفته اون پست موند و من هنوز دلم گذشت با وجود اينكه يك ماه از اون نوشته مي گذره اين نيز مي گذرد كاش ديروز واست كامنت ميذاشتم اونوقت مي گفتم: شايد اين جمعه بيايد شايد ... پرده از چهره گشايد شايد ... يا علي

At

منظره رو....!!