/ 3 نظر / 17 بازدید
علیرضا

فردا متعلق به ماست. من و تو که در روبروی هم نشسته ايم. و شايد روز آزادی باشد. و اگر نباشد نيز باز هم متعلق به ماست. چون ما فردا را می سازيم.

علیرضا

سلام..... ورودت را تبريک می گم. از اسم وبلاگت به نظر می رسد که حرفهايی برای گفتن داشته باشی. اميدوارم موفق باشی و به اميد ديدار.